28 Ocak 2016 Perşembe

Roman Havası

Türkçede Roman sözcüğü de sıklıkla Çingene anlamında kullanılır.[35][36] Hindistan'ın Pencap-Sind (Pakistan, Karaçi) nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan'ın da içinde bulunduğu bölgelerden 1050 civarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış bir Hint-Avrupa halkıdır.

Anadolu Türkçesi ve yayıldıkları bölgelerde Çingenelere çeşitli isim ve sıfatlar takılmıştır. Sıfatlar daha çok yapılan meslekle ilgili olup özellikle Balkan Yarımadasında gümüşçü, demirci, kalaycı, nalbant, müzisyen, kaşık yapımcısı, madenci terimlerinin yerel dillerde karşılıklarıdır. Aşağıdaki listede ise isimler yer almaktadır:[38]
İspanyol Romanları, National Geographic Magazine, Sayı 31 (1917), sayfa 267.

Türkçede Romanlar, yaşadıkları yöreye bağlı olarak Çingene sözcüğünün versiyonları olan çeşitli isimlerle anılırlar. Bunlardan bazıları şunlardır: Çingen, Cingen, Cıngan, Çingan, Çingân, Cingan ve Cingane. Bunun haricinde kullanılan bazı yöresel isimler şunlardır:

    Cingen (Muğla) (Çöğmen civârında yaşarlar)
    Cono (Adana)
    Roman (İzmir)
    Şopar (Tekirdağ, Kırklareli)
    Cingan (Bolu, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Çorum, Afyon, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat)
    Mıtrıp (Van, Diyarbakır)
    Mutruf (Ardahan)
    Bala (Ilgın, Konya)
    Poşa (Erzurum, Artvin, Kars). Anadilleri Ermenice olup Doğu Anadolu'da yaşamaktadırlar.[39]
    Gurbet, Kurbat (Tunceli, KKTC, Hatay)
    Kareçi (Birecik, Diyarbakır, Niğde ve civârında)
    Çingit (Amasya, Samsun)
    Abdal (Dörtyol, Hatay, Kahramanmaraş)
    Çerge, Firavun (Edirne)
    Dom (Van, Hakkâri)
    Aşık - (Diyarbakır)
    Kıpti
    Orom (Zonguldak, Bartın)
    Ole (KKTC)